• Futsal PravoPjesnici

  Martinovka
  Liga za ostanak
  14.06.2014. 16:00
  Round 13

  2

  :

  • 3′ Niko Batinić
  • 6′ Niko Batinić
  • 6′ Leon Rotim
  • 9′ Hrvoje Mickovski
  • 11′ Drago Jurić
  • 14′ Antun Skurić
  • 15′ Ivan Plavčić
  • 17′ Filip Dragosavac
  • 20′ Drago Jurić
  • 21′ Drago Jurić
  • 24′ Ivan Bebić
  • 26′ Niko Batinić
  • 26′ Drago Jurić
  • 27′ Ivan Plavčić
  • 28′ Drago Jurić
  • Drago Jurić