• Be-ternaKako to?!

  Martinovka
  League
  22.01.2023. 12:00
  Round 11

  5

  :

  • 4′ Karlo Zeman
  • 10′ Dario Markić
  • 10′ Dario Markić
  • 23′ Luka Tetlo
  • 24′ Dario Markić
  • 24′ Dario Markić
  • 26′ Filip Ukalović
  • Dario Markić